PROJEKTAI

XUAB „Šilalės mediena“ įgyvendina projektą „UAB „Šilalės Mediena“ plėtra diegiant modernias gamybos technologijas”, kuris yra bendrai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos.

Projekto vertė - daugiau nei 1,775 mln. EUR, iš kurių daugiau nei 0,621 mln. EUR sudaro ES lėšos.

Projekto tikslas –  įmonės konkurencingumo ir produktyvumo didinimas, diegiant įmonės veikloje modernias technologijas.

Planuojami rezultatai – įsigyta nauja, moderni, naši medienos apdirbimo įranga. Tai garantuos sėkmingą įmonės veiklą ir darbo našumo didėjimą.

 

   XUAB „Šilalės mediena“ sėkmingai įgyvendino projektą „Modernios medienos apdirbimo įrangos įsigijimas“, kuris buvo bendrai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programą.

Projekto vertė - daugiau nei 3,6 mln. EUR, iš kurių daugiau nei 1,8 mln. EUR sudaro ES lėšos.

Projekto tikslas –  Įdiegti naują ir modernią medienos apdirbimo įrangą, didinant gamybos našumą.

Pasiekti rezultatai – įsigyta nauja, moderni, naši medienos apdirbimo įranga, įdarbinta 31 naujas darbuotojas. Tai garantuos sėkmingą įmonės veiklą ir darbo našumo didėjimą.

 

 

XUAB „Šilalės mediena“ įgyvendina projektą Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-02-0009 „Atsinaujinančių energijos išteklių diegimas UAB „Šilalės mediena“, kurio tikslas – sumažinti įmonės technologiniuose procesuose sunaudojamos elektros energijos dalį ir tuo pačiu prisidėti prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų išsiskyrimo ir klimato kaitos mažinimo. Įgyvendinus projektą, bus įdiegta 900 kW galios saulės jėgainė.

UAB „Šilalės mediena“ yra viena didžiausių medienos apdirbimo įmonių Vakarų Lietuvoje. Įmonė gamina įvairių matmenų statybinę medieną, tarines lentas, medienos granules ir kt. Didelė dalis produkcijos yra eksportuojama. Medienos džiovinimo ir apdirbimo procesams sunaudojama daug elektros energijos. Sėkmingai įgyvendinus projektą „Atsinaujinančių energijos išteklių diegimas UAB „Šilalės mediena“ ir pastačius saulės jėgainę, didelę dalį reikalingos elektros energijos tikimasi gauti iš atsinaujinančių energijos išteklių.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę Nr. 04.2.1-LVPA-K-836 „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“. Projektas dalinai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, jo įgyvendinimui skirta 498.000 EUR parama.