PROJEKTAI

 X UAB „Šilalės mediena“ įgyvendina projektą „UAB „Šilalės Mediena“ plėtra diegiant modernias gamybos technologijas”, kuris yra bendrai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos.
Projekto vertė - daugiau nei 1,775 mln. EUR, iš kurių daugiau nei 0,621 mln. EUR sudaro ES lėšos.

Projekto tikslas –  įmonės konkurencingumo ir produktyvumo didinimas, diegiant įmonės veikloje modernias technologijas.

Planuojami rezultatai – įsigyta nauja, moderni, naši medienos apdirbimo įranga. Tai garantuos sėkmingą įmonės veiklą ir darbo našumo didėjimą.