PROJEKTAI

 X UAB „Šilalės mediena“ įgyvendina projektą „UAB „Šilalės Mediena“ plėtra diegiant modernias gamybos technologijas”, kuris yra bendrai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos.
Projekto vertė - daugiau nei 1,775 mln. EUR, iš kurių daugiau nei 0,621 mln. EUR sudaro ES lėšos.

Projekto tikslas –  įmonės konkurencingumo ir produktyvumo didinimas, diegiant įmonės veikloje modernias technologijas.

Planuojami rezultatai – įsigyta nauja, moderni, naši medienos apdirbimo įranga. Tai garantuos sėkmingą įmonės veiklą ir darbo našumo didėjimą.

 

   XUAB „Šilalės mediena“ sėkmingai įgyvendino projektą „Modernios medienos apdirbimo įrangos įsigijimas“, kuris buvo bendrai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programą.

Projekto vertė - daugiau nei 3,6 mln. EUR, iš kurių daugiau nei 1,8 mln. EUR sudaro ES lėšos.

Projekto tikslas –  Įdiegti naują ir modernią medienos apdirbimo įrangą, didinant gamybos našumą.

Pasiekti rezultatai – įsigyta nauja, moderni, naši medienos apdirbimo įranga, įdarbinta 31 naujas darbuotojas. Tai garantuos sėkmingą įmonės veiklą ir darbo našumo didėjimą.